ProMarttojen jäsenkyselyn tuloksia

24.1.2020

Toteutimme jäsenkyselyn joulukuussa 2019. Tulokset ovat hallituksen vapaaehtoisille mukavaa luettavaa, ja tästä on hyvä jatkaa ProMartta-vuotta 2020.

ProMarttojen jäsenkyselyyn 2019 vastasi 94 promarttaa eli 16 % jäsenistä. Kiitos vastanneille!

Yhdistyksen jäsenten, promarttojen tyytyväisyys on meille tärkein mittari, ja sen suhteen saamme tälläkin kertaa iloksemme nähdä onnistuneemme: Huomattava enemmistö jäsenistä, 94 % on tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan, ja erittäin tyytyväisiäkin on yli kolme neljäsosaa (76 %). Tässä ei ole tapahtunut varsinaisia muutoksia viimeisten vuosien aikana jäsenmäärän kasvusta huolimatta, ja nämä todellakin ovat lukuja, josta jokainen yhdistys voi vain riemuita.

Promarttojen tyytyväisyydenaiheet kattavat edelleen kaikki yhdistyksemme keskeiset toiminnot ja asiat, joita nimenomaan haluammekin vaalia. Kiittelette tapahtumiemme monipuolisuutta, määrää ja laatua. Myös tunnelma yhdistyksen tapahtumissa koetaan hyväksi. Lisäksi spontaanisti kiitellään viestintää, josta kyselimme syksyn uudistuksen jälkeen myös erikseen.

Uudistunut uutiskirjemuotoinen PM-tiedote on otettu myönteisesti vastaan, ja selkeä enemmistö kokee sen parannuksena verrattuna aikaisempaan sähköpostiviestintään. Uutiskirjettä kuvaillaan selkeäksi ja funktionaaliseksi. Myös säännöllinen ilmestymisaikataulu on pantu tyytyväisenä merkille. Tätä käytäntöä tulemme siis jatkamaan!

Käytännössä ainoa toistuvasti esiin tuotu harminaihe on tapahtumien nopea täyttyminen. Tämä on seikka, jonka luonnollisesti tiedostamme. Toteutamme jatkossakin useampia samansisältöisiä tapahtumia aina, kun se käytännössä on mahdollista. Toivomme myös pettymykseksemme pitkittyneen tapahtumakaupan toteutuessaan tuovan aikanaan helpotusta asiaan.

Jäsenkyselyssä pyydettiin ja se myös tuotti paljon tapahtumaideoita. Luemme huolella jokaisen tapahtuma- ja uusintatoiveen ja teemme parhaamme niiden toteuttamisessa!

Tästä jatketaan maailman parasta ProMartta-toimintaa teidän parhaiden promarttojen kanssa!

Helsingissä 24.1.2020

Puheenjohtaja-Elina 

 

 

 

Yhteenveto
Yhteenveto