Jäsenkyselyn 2018 tuloksia

Ehjää ei tarvitse korjata

Elina porisee vuoden 2018 jäsenkyselyn tuloksista

 

ProMarttojen vuoden 2018 jäsenkysely toteutettiin joulukuun alussa. Kyselyyn vastasi 77 jäsentä, noin 16 % jäsenistä. Kiitos vastanneille!

Vastausprosentti laski edellisestä vuodesta. Tähän saattoi vaikuttaa kyselyn ajankohta – pyhäpäivän katkaisema itsenäisyyspäiväviikko ei välttämättä ollut paras mahdollinen ajankohta.

 

Kyselyn keskeisiksi teemoiksi valittiin jo tuttuun tapaan yleiset mielipiteet yhdistyksen toiminnasta ja odotukset toimintaa kohtaan, vuonna 2018 järjestetyt tilaisuudet tarkemmin sekä yhdistyksen viestintä. Lisäksi halusimme kartoittaa kokemuksia ilmoittautumisesta martat.fi-alustalla sekä suhtautumista mahdolliseen tapahtumakauppaan.

 

Tyytyväiset jäsenet, tyytyväinen hallitus

Vuoden 2017 jäsentyytyväisyys vaikutti jo mahdottomalta ylitettäväksi, mutta niinpä vain vuonna 2018 saavutettiin uusi ennätys: Peräti 78 % vastaajista ilmaisee olevansa erittäin tyytyväinen yhdistyksen toimintaan. Kun jokseenkin tyytyväisiäkin on 18 %, on 96 % jäsenistä siis tyytyväisiä. Tyytymättömiä on 1 %, ja loput eivät ota kantaa – esimerkiksi siitä syystä, että vasta liittyneet jäsenet eivät asiaa osaa vielä arvioida.

 

Tyytyväisyyden aiheet ovat aiemmilta vuosilta tuttuja, ja näitä asioita tulemme vaalimaan myös tulevaisuudessa:

ProMarttojen monipuolinen ja aktiivinen tapahtumatoiminta on ollut alusta asti yhdistyksen lähtökohta, ja tapahtumien monipuolisuus, sisällöt, määrä ja laatu ovatkin keskeiset aiheet tyytyväisyyteen. Myös yhdistyksen hyvää ilmapiiriä sekä viestintää kiitellään.

 

Nopeasti täyttyvät tapahtumat ovat edelleen käytännössä ainoa harminaihe. Vuonna 2018, edellisen kyselyn tulosten perusteella aloitettu käytäntömme järjestää suoraan useampi tapahtuma aina, kun se on mahdollista, on kuitenkin pantu kuitenkin myönteisesti merkille, ja käytäntöä myös kiiteltiin.

 

Saimme kyselyn yhteydessä myös monia hyviä tapahtumaideoita. Jokainen niistä on tallessa, ja lupaamme, että niitä tullaan myös toteuttamaan!

 

Viestintää jäsenten toivomissa kanavissa ja kehitystyötä prosessien sujuvoittamiseksi

Sähköposti on edelleen yhdistyksen tärkein viestintäkanava. Sillä tavoitamme teidät kaikki, ja se tulee myös säilymään pääkanavana, www-sivujen ja sosiaalisen median kanavien toimiessa tukena.

 

Vuoden 2018 aikana kokeilimme muutamassa tapahtumassa ilmoittautumista martat.fi-alustalla. Martat.fi-ilmoittautumiset ovat kyselyn perusteella sujuneet useimmiten hyvin, vaikka alusta monine vaiheineen on hieman kankeaksi todettukin. Alustalla useamman kerran ilmoittautuneet ja sitä myös piirin tapahtumiin käyttäneet totesivat käytön kuitenkin helpottuneen tottumuksen myötä.

Tähän myös me hallituksessa luotamme. Seuraamme alustan kehitystä ja teemme vasta sitten ratkaisun käytöstä. Varsinaista estettä ei kokemusten valossa näytä olevan.

 

Selvitimme myös jäsenten suhtautumista tapahtumakauppa-ideaan eli ratkaisuun, jossa osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 65 % vastaajista suhtautuu ideaan myönteisesti ja 29 % neutraalisti. Ratkaisu koettaisiin helpoksi, sujuvaksi ja käytännölliseksi. Erityisesti pidetään siitä, että tapahtumakauppaa käyttäessä asia tulisi hoidetuksi kerralla pois päiväjärjestyksestä, kun vahvistusta ja maksuohjetta ei tarvitse erikseen odottaa eikä maksu ainakaan unohdu. Lisäksi tapahtumakaupan uskotaan tekevän ilmoittautumisesta harkitumpaa, minkä arvellaan mahdollisesti myönteisellä tavalla samalla hidastavan tapahtumien täyttymistä.

Kyselyn tulosten perusteella uskallamme edistää tapahtumakauppaprojektia vuonna 2019. Myös hallitusta tapahtumakauppa kiinnostaa, sillä tapahtumien maksuliikenteen hallinnointi maksuohjeineen, seurantoineen ja maksumuistutuksineen on meidän volyymillamme mittava manuaalinen työsarka, jonka automatisoiminen olisi yhdistyksen vapaaehtoisille huomattava helpotus. Vuonna 2018 järjestimme lähes 80 tapahtumaa, joissa oli n. 1500 osallistujaa. Arvioimme ilmoittautumisia olleen yhteensä yli 2200, ja käytännössä jokainen niistä on käsitelty käsityönä.

 

Lopuksi

Vuoden 2018 jäsenkyselyn tulokset vahvistavat asian, jonka näemme myös kasvavassa jäsenmäärässä: toimintatapamme sopii modernia marttatoimintaa arvostaville jäsenille. Ehjää ei tarvitse korjata, ja aiomme myös jatkossa pysyä valitsemallamme tiellä – kuten tekin selväsanaisesti toiveena ilmaisitte terveisissänne hallitukselle.

Toivotamme kaikki uudet ja vanhat jäsenet tervetulleeksi tapahtumiin osallistujina ja/tai järjestäjinä! Maailman parasta ProMartta-toimintaa voi olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa joko ”tapahtuma-prona” popup- tai kerhohengessä erilaisten teemojen tiimoilta tai yhdistyksen luottamusmarttana. Helmikuun vuosikokouksessa valitaan taas uusia hallitusjäseniä. Kerromme asiasta lisää aivan lähiaikoina.

 

Promarttailemisiin!

Helsingissä 19.1.2018

Elina, varapuheenjohtaja