Jäsenkyselyn 2017 tuloksia

Yhteenveto
Tyytyväisyydenaiheet
Viestintäkanavien käyttö ja koettu tärkeys

Yhdistyksen menestyskierteen seuraukset ja muita pohdintoja tutkijan pöydältä

 

Vpj Elina tarkastelee ja analysoi joulukuussa 2017 toteutetun jäsenkyselyn tuloksia sekä kertoo kyselyn perusteella suunnitelluista uudistuksista.

 

Miksi ne kyselevät?

ProMartat on ollut todellisessa menestyskierteessä; yhdistys on kasvanut muutamassa vuodessa yhdeksi Uudenmaan piirin suurimmista, ja pelkästään vuonna 2017 saimme noin sata uutta jäsentä. Näin ollen emme ole enää yhdistys, jossa hallitusjäsenet tuntevat henkilökohtaisesti kaikki jäsenet. Ison yhdistyksen luottamushenkilöillä on myös iso vastuu jäsenten tyytyväisyydestä ja toiminnan kehittämisestä. Vaikka iloksemme saamme teiltä jäseniltä jatkuvasti palautetta ja ideoita tapaamisissa ja sähköpostilla, säännöllisesti tehtävät jäsenkyselyt ovat hallitukselle yksi työkalu, jolla voimme kuunnella jäsenistöä, varmistua toimintatapojen onnistumisesta ja saada suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen.

 

Mitä ja miten kyseltiin?

ProMarttojen vuoden 2017 jäsenkysely toteutettiin joulukuun alussa. Saimme kyselyyn 115 vastausta, jotka edustavat upeasti lähes 30 %:a jäsenistä. Vastaajarakenne vastaa hyvin myös jäsenten ikäryhmiä, sukupuolta ja osallistumisaktiivisuutta, minkä ansiosta voimme luottavaisin mielin tarkastella tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä. Lämmin kiitos jokaisesta vastauksesta!

Kyselyn keskeisiksi teemoiksi valittiin yleiset mielipiteet yhdistyksen toiminnasta ja odotukset toimintaa kohtaan, vuonna 2017 järjestetyt tilaisuudet tarkemmin sekä yhdistyksen viestintä.

 

Mitä opittiin ja mitä siitä seuraa?

Jäsenkyselyä tekemällä pistää samalla itsensä alttiiksi myös kritiikille, mikä tekee tulosten tarkastelusta erityisen jännittävää. Tutkimusammattilaisena on pakko todeta, että jokaisen tutkimuksia työkseen tekevän pitäisi joskus olla itse tutkimuksen kohteena – siinä roolissa olleena ymmärtää asiakkaitaankin paremmin!

Ehkä kutkuttavin kokonaistulos koskeekin jäsenten yleistä tyytyväisyyttä, ja sen osalta hallitus voi huokaista syvään ja iloita: Yli 90 % vastaajista on tyytyväisiä, ja peräti 73 % on erittäin tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan. Tyytymättömiä jäseniä on varsin vähän, alle 3 %. Loput eivät ota kantaa – osa vasta liittyneistä vastaajista totesikin, ettei vielä osaa sanoa.

Kun hyvän kokonaistyytyväisyyden kanssa on mehusteltu hetki, tarkastelemme tietysti tyytyväisyyden aiheita ja kehitystoiveita:

Monipuolinen, ajankohtainen ja aktiivinen tapahtumatoiminta on modernin marttayhdistyksemme kivijalka, emmekä sinänsä ole yllättyneitä, että nimenomaan tapahtumien monipuolisuus, sisällöt ja runsaus ovat keskeiset aiheet tyytyväisyyteen. Toistuvasti kiiteltiin myös tapahtumajärjestelyjen laatua, viestintää, ihmisiä ja yleistä tunnelmaa sekä yhdistyksen toimintamallia, joka ei sido jäseniä.

Vuonna 2017 toteutetut noin 60 uniikkia tapahtumaa, joista osasta on järjestetty lisäksi uusinnat, ovat seitsemän vapaaehtoisen hallitukselle kieltämättä mittava työsarka, josta on mahtavaa saada positiivista palautetta. Kommentoittekin tapahtumia ja toimintaa niin ihanalla tavalla, että totesinkin hallituskollegoille raportin avoimien kommenttien olevan sivuja, joihin kannattaa palata huonona päivänä tai jos uskonpuute on iskeä!

 

Asia, josta keskustelemme hallituksessa jatkuvasti ja johon haemme ratkaisuja, on kaikkien kiinnostuneiden palveleminen mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti tapahtumien suhteen. Kyselyn perusteella systemaattisia tyytymättömyyden syitä ei näytä olevan, mutta jäsenmäärän kasvun myötä nopeasti täyttyvät tapahtumat alkavat selvästi olla asia, joka harmittaa jäseniä ja johon meidän pitäisi keksiä ratkaisuja.

Meidän järjestäjien kannalta ongelmallista on, että tapahtumien suosiota ja uusinnan tarvetta on vaikea arvioida etukäteen. Peruutusehtojen ja muiden käytännön asioiden vuoksi emme aina edes uskalla varata useampia sessioita suunnitteluvaiheessa. Mahdollisuuksien mukaan tulemme kuitenkin jatkossa useammin tarjoamaan kahta vaihtoehtoista aikaa tapahtumista heti ensimmäisessä vaiheessa. Tulemme myös muistuttamaan jonoon ilmoittautumisen hyödyistä entistäkin useammin: Jono on hallitukselle viesti siitä, että uusinnalle on kysyntää!

Olemme myös päättäneet kokeilla uutta tapaa rytmittää tapahtumaviestejä. Nykyinen malli, jossa ilmoittautuminen alkaa samaan aikaan kun sähköposti saapuu jäsenille, näyttää aiheuttavan ennakoimattomuudessaan hankaluutta ja harmitustakin varsinkin silloin, jos tapahtuma on ehtinyt täyttyä jo siinä vaiheessa, kun jäsen ehtii lukea sähköpostin. Alamme kevään myötä vaiheittain tiedottaa tapahtumien aukeamisesta kootusti jo etukäteen, jonka toivomme tarjoavan teille mahdollisuuden ennakoida ja varautua ilmoittautumaan kiinnostaviin tapahtumiin.

 

Sähköposti on yhdistyksen tärkein viestintäkanava, jolla tavoitamme kaikki jäsenet ja jota myös pidetään ehdottomasti tärkeimpänä kanavana. Muita kanavia tarkastellessa Facebook ohittaa www-sivut sekä tavoittavuudessa että tärkeydessä, ja olemme päättäneet jossain määrin lisätä sen roolia tapahtumien viestinnässä kuitenkin niin, että sähköposti ja www-sivut säilyvät edelleen ykköskanavina. Ne jotka toivoivat tapahtumakuvia myös muihin kanaviin kuin sosiaaliseen mediaan, ovat toivottavasti iloisia siitä, että kuvagalleriaa löytyy nyt myös yhdistyksen uuden, vielä kehitysvaiheessa olevan martat.fi kotisivun alta:

Tänä keväänä alamme vähitellen testata myös tapahtumailmoittautumisia martat.fi-sivuilla. Tulevaisuudessa saamme toivottavasti myös tapahtumamaksuliikenteen hoitumaan ilmoittautumisten yhteydessä. Näistä asioista tiedotamme tarkemmin projektin edetessä. Toistaiseksi pääkotisivumme on tuttu https://promartat.marttayhdistys.fi/, ja sieltä löytyy tapahtumakalenteri kokonaisuudessaan.

 

Kyselyn yksi tapahtumiin liittyvä kokonaisuus koski hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistyötä. Hallitus on saanut silloin tällöin toiveita tähän liittyen. Koska yhdistyksen toimintaan ei säännöissä ole sisällytetty hyväntekeväisyyttä, ja muutos vaatisi vuosikokouksen päätöksen, hallitus halusi kartoittaa jäsenten yleisiä toiveita ja kiinnostusta tällaista toimintaa kohtaan päätöksenteon tueksi. Kyselyn perusteella teema todella kiinnostaa jäseniä: Selkeä enemmistö (62 %) kokee, että yhdistyksen pitäisi osallistua hyväntekeväisyys- tai vapaaehtoistyöhön siinä missä 7 % vastaa ei ja 31 % ei osaa sanoa. Myönteisesti tai neutraalisti osallistumiseen suhtautuneista peräti 42 % haluaisi mieluiten itsekin osallistua työhön omalla työpanoksellaan. Tällainen kiinnostuneiden määrä kertoo meille, että hallituksen kannattaa selvitellä tapoja kanavoida kiinnostusta. Palaamme asiaan!

 

Lopuksi

Kokonaisuutena jäsenkyselyn tulosten ProMarttojen menestyskierteen voi ennakoida jatkuvan: yhdistyksen hyvä ilmapiiri ja mielenkiintoinen toiminta tuottavat tyytyväisiä promarttoja, mikä tuo meille lisää jäseniä.

Hyvällä mielellä toivotamme kaikki uudet ja vanhat jäsenet tervetulleeksi tapahtumiin ja luottamustoimiin järjestämään uusia mielenkiintoisia ProMartta-tapahtumia. Helmikuun vuosikokouksessa valitaan muuten myös uusia hallitusjäseniä. Kerromme asiasta lisää aivan lähiaikoina.

Poimin kyselystä hallitukselle annetuista terveisistä vielä yhden viestin, joka mielestäni sopii myös hallituksen terveisiksi jäsenille: Kiitos! Ruusu jokaiselle aktiiviselle ProMartalle!

Helsingissä 11.1.2018

Elina, varapuheenjohtaja