Koronavirus ja ProMartta-tapahtumat

9.6.2020

8.6. Toukokuun lopussa toteutetun jäsenkyselyn perusteella tulemme järjestämään PM-ohjelmaa elokuusta alkaen, jos käännettä huonompaan ei tapahdu ja tapaamisia ei uudestaan erikseen rajoiteta. Julkaisemme ensimmäisiä tapahtumia tapahtumakalenteriin viikolla 26. Ensimmäiset ilmoittautumiset julkaistaan PM-tiedotteessa 13.7.

8.6.2020

20.-29.5. toteutettuun jäsenkyselyyn vastasi 153 promarttaa, mikä vastaa yli neljäsosaa (26 %) jäsenistä.

Suurin osa vastaajista (86 %) kertoo haluavansa tämänhetkisen tiedon valossa osallistua syyskaudella tapahtumiin siinä missä 13 % ilmaisee, että toivoo etämarttailun jatkamista myös syyskaudella.

Hallitus päätti tulosten perusteella, että edistämme syyskauden tapahtumia pienin askelin ja vaihtettain tilannetta seuraillen siten, että järjestämme syyskauden alussa ainostaan nimenomaan turvallisuusnäkökohdat huomioivaa ohjelmaa: ulkoilmatapahtumia ja ohjattuja kierroksia. Kursseja ja muita sisätiloissa tapahtuvia istuvia tapahtumia harkitaan sitä mukaa, kun tiedämme, että niitä voidaan huolettomin mielin järjestää ja/tai yhteistyökumppanit pystyvät tarjoamaan meille tapahtumia, joissa turvallisuusnäkökulmat on huomioitu tilojen ja muun toteutuksen osalta riittävän hyvin. Koska osa jäsenistä ei katso voivansa vielä syyskaudella osallistua tapahtumiin muuten kuin etänä, jatkamme myös etämarttailuvinkkien jakamista viikkokirjessä. Lisäksi selvitämme myös muiden etätapahtumien mahdollisuuksia sekä sisällöllisesti että teknisesti.

 

9.4.2020

ProMarttojen hallitus päätti eilen perua kevätkauden kaikki tapahtumat myös kesäkuulta. Kokoamme edelleen PM-tiedotteeseen ja some-kanaviimme ideoita jäsenten huviksi ja hyödyksi ja ryhdymme suunnittelemaan syyskauden ohjelmaa. 


13.3.2020

Tilanne korona-viruksen kanssa on muuttunut nopeasti. ProMartoissakin on jouduttu pohtimaan asiaa erityisesti tapahtumien kannalta.

Suomen hallitus ilmoitti eilen 12.3., että kaikki yli 500 ihmisen kokoontumiset perutaan toukokuun loppuun asti. Pääministeri suositteli kansalaisia myös välttämään lähikontaktia ja harrastuksiin menemistä.

Marttaliitto on ilmoittanut arvioivansa tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttamiset erikseen ja varautuvansa peruuttamaan tai siirtämään tilaisuuksia sekä seuraavansa viranomaisten ohjeistusta. Marttaliitto suosittaa, että marttayhdistykset harkitsevat omalta osaltaan viranomaisohjeistukset huomioon ottaen tapahtumien siirtämistä myöhempiin ajankohtiin.

ProMarttojen hallitus on päättänyt toistaiseksi olla avaamatta uusia tapahtumia.

Jo avattujen tapahtumien osalta olemme olleet yhteydessä ilmoittautuneisiin sähköpostilla henkilökohtaisesti.

Muistutamme myös jokaista promarttaa järkevästä toiminnasta: jäädään kotiin aina, jos itsellä tai perheenjäsenellä on oireita ja huolehditaan käsihygieniasta tavallistakin paremmin!

Terveisin,

ProMarttojen hallitus