Promarttojen turvallisuuskurssi - osa 1: Tieto voittaa toiminnan 23.10.

30.8.2019

Oletko joskus pelännyt kaupungilla? Tieto voittaa toiminnan itsepuolustuksessakin! Ymmärtämällä ja ennakoimalla voimme lisätä omaa turvallisuuttamme liikuimme sitten yksi tai ystävän kanssa.

Aika: 23.10.2019 klo 17:00 - 21
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8.

ProMarttojen 2-osaisen turvallisuuskurssin 1. osa, turvallisuusluento, auttaa ennakoimaan vaaratilanteita, toimimaan ja auttamaan muita vaaratilanteissa olevia.
Kouluttajana toimii pitkänlinjan ammattilainen Mikko Jantunen, jolla on sekä hoitoalan että turva-alan koulutus ja vahva kokemus kouluttamisesta ja naisten itsepuolustuskurssien vetämisestä.

Luennolla pidetään kahvitauko ja opiston tiloissa on avoinna oleva ravintola/kahvio.
Kurssin hinta 40 €/henkilö.  Kurssille mahtuu mukaan 40 promarttaa, minimiosallistujamäärä on 20 henkeä.

Ilmoittaudu mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake viimeistään 22.10.

Kurssin sisältöä:

 • Ennakoinnin ja suunnitelmallisuuden merkitys itsepuolustuksessa
 • Oman elinympäristön realistinen riskikartoitus ja pelkojen määrittäminen
 • Seisomisasento, rauhoittava hengitys ja kävelytapa itsevarman olemuksen perustana
 • Omien valmiustilojen hahmottaminen ja aistien hyödyntäminen
 • Turvallisen liikkumisen suunnittelu, turvapaikka-ajattelu ja turvapaikan realistinen käyttö hätätilanteessa
 • Ympäristön ja ihmisten tarkkailu sekä vaaratilanteiden lukeminen ja ennakointi - miten ja mitä pitää osata katsoa?
 • Sanattoman viestinnän vaikutus ns. uhriprofilointiin. Olenko helppo uhri?
 • Mitkä asiat vaikuttavat rikoksen toteutumiseen ja sen estämiseen?
 • Miksi ihminen uhkailee ja käyttäytyy väkivaltaisesti? 
 • Konkreettinen pelko, stressireaktioiden vaikutus elimistöön ja niiden hallinta uhkatilanteessa
 • Häiritsevän tai uhkaavan henkilön kohtaaminen, oman reviirin tehokas määrittäminen ja henkilön puhuttaminen
 • Erilaiset auttamismenetelmät häirintää kohdattaessa
 • Avun tehokas kiinnittäminen itseä ja toista autettaessa
 • Rauhoittavat viestintätavat ja henkilö- sekä tilamanipulaatio uhkaavissa tilanteissa
 • Hätävarjeluoikeus käytännössä (eli miten Suomen lain mukaan voi ja kannattaa toimia)
 • Hätävarjelun taktiikka itseä ja toista puolustaessa
 • Aktiiviset ja passiiviset turvavälineet - mikä toimii ja miten?
 • Oikeaoppinen ja -aikainen avun hälyttäminen uhkatilanteessa erilaisin menetelmin (112, apupuhelut, ympäristöhälytys jne.)
 • Oikeudettoman hyökkäyksen jälkihoito, trauman käsittely ja oikeusprosessi (lyhyt oppimäärä)